IN HET BUITENLAND

In ieder land gelden apparte regels voor drones. De regels varieren per gewicht van de drone en/of per (gebied in) een land. Ook binnen de EU zijn er aanzienlijke verschillen en ieder land kent zijn eigen no-fly-zones. Lees voordat je naar het buitenland gaat wat daar wel/niet mag.

DRONES OP REIS

Één EU wetgeving voor drones wil niet zeggen dat de regels voor drones binen de EU overal hetzelde zijn. Ieder land heeft zijn eigen (additionele) maatregelen en sommige EU landen wijken af van de EU richtlijnen. Buiten de EU heeft men vaak eigen spelregels en No-Fly-Zones.

In sommige landen, zoals Turkije mag je bijv alleen met een drone vliegen als je -als turkse burger- jouw drone hebt geregistreerd bij de turkse overheid. Als Nederlander mag je dus niet met een drone in turkije vliegen. De boetes zijn stevig en inbeslagname van jouw drone is goed mogelijk.

Het verenigd koningkrijk hoort sinds Brexit niet meer bij de EU. Dat houdt in dat je je als Drone Exploitant bij de UK Central Aviation Authority moet aanmelden en dat je -voor drones boven de 250 gram een on-line training en examen moet doen. De regels in de UK komen overeen met die in UK maar wijken her en der net een beetje af.

In Duitsland is men erg gevoelig voor Privacy. Je mag daar dus met geen enkele drone boven bebouwing en/of mensen vliegen, EU of niet….

DroneOpReis.NL

Wij zijn zelf nog druk bezig om de links naar de drone regels per land te vezamelen. Op de DroneOpReis.nl kan je nu al de regels per land vinden.